Biografia Mariana Rejewskiego

Czytajcie życiorys Mariana Rejewskiego, to szczególna karta historii Drugiej Wojny Światowej. Jeśli możesz poświęcić swój czas na przetłumaczenie tekstu z języka polskiego/angielskiego na swój język ojczysty będziemy Ci ogromnie wdzięczni.