Propagacja

Propagacja nie sprzyja naszym stacjom. Wysokie pasma są zamknięte, odcinając nasze sygnały od łączności międzykontynentalnych. Udaje się jednak od czasu do czasu usłyszeć USA, Kanadę, Brazylię, Urugwaj, Japonię czy Nową Zelandię. Na niższych pasmach zmierzać się musimy z QSB i lokalnymi QRM.